Eğitimin Adı: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİ - COGNITIVE BEHAVIORAL PLAY THERAPY (CBPT)

Eğitimci: Doç. Dr. Sefa Bulut

Eğitim Tarihi: 13-14 Eylül 2014 Ct-Pz

Eğitimin Ücreti: 500 Tl 
(materyal dahil, okuma ve ders materyalleri verilecektir.)

Eğitimin Amacı: Bu eğitimi anaokullarında, okullarda, hastane ve kliniklerde çocuklarla görüşme, psikoterapi yapma, tanı koyma, değerlendirme amaçlı kullanabilirsiniz. Eğitim sonunda oyun terapisini yapmaya hazır hale gelmeniz hedeflenmektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir: Psikologlar ve psikolojik danışmanlar, ayrıca ruh sağlığı alanında çalışan diğer uzmanlar

Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Eğitim Sertifikası
Eğitime katılmak için:

1) 0545 394 77 95 numaralı telefondan kontenjan bilgisi alınız.

2) Aşağıdaki hesap nosuna eğitim ücretinin 250 Tl’sini belirtilen şekilde yatırınız. 

2209 0498 973 İş bankası hesabı, Iban: TR150006400000122090498973Elif Terziköy adına eğitim ücretini yatırırken bilgi kısmına "oyunterapisi" yazınız.

3) Dekontun fotoğrafını, isim soy isim, email adresi, telefon numarası, üniversite ve bölüm bilgilerinizi pskiletisim@gmail.com adresine yollayınız.

4) Kesin kaydınız alınmış olacaktır.

5) Eğitime gelirken diploma ya da öğrenci belgenizi getiriniz

Eğitimin İçeriği:

1. Gün
Oyun Terapisine Giriş
Yaş gruplarına göre çocukla iletişim kurma
Oyun Terapisinde Oyuncakların Kullanımı
Oyun Terapisinde ilk görüşme ve sorun alanlarının belirlenmesi
Oyun Terapisinde seansların yapılandırılması ve aşamaları
Aileyle Oyun Terapisi Çalışma
Vaka Örnekleri

2. Gün
İstismara Uğramış Çocuklarla Oyun Terapisi
Özgüven Yapılandırmasında Oyun Terapisi
Ergenlerle Oyun Terapisi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Oyun Terapisi
Duygudurum Bozukluklarında Oyun Terapisi
Anksiyete Bozukluklarında Oyun Terapisi
Fobilerde Oyun Terapisi

Doç. Dr. Sefa Bulut, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan University of Arkansas’da eğitim almıştır. 1998 yılında Oklahoma eyaletinde bulunan Oklahoma State University’den Yüksek Lisansını ve 2003 yılında da Doktora derecesini almıştır. Bu eğitimleri boyunca bu üniversitede araştırma görevlisi ve araştırmacı olarak pek çok bilimsel araştırma, geliştirme ve toplumsal sorumluluk projelerine çalışmıştır. Bu çalışmalarından dolayı kendisine verilen pek çok ödül bulunmaktadır. Bulut aynı üniversiteden Gerontoloji Sertifikası ve Eğitimcilerin Eğitimi Sertifikası almıştır. Bulut Oklahoma Üniversitedeki Psikolojik Test Merkezinde uygulayıcı olarak ve Multicultural Assesment and Development Center’de değerlendirmeci ve ARGE uzmanı olarak çalışmıştır. Bulut aynı zamanda Oklahoma Eyalet Milli Eğitim Bakanlığının ARGE birimi olan Oklahoma Technical Assistance Center. (OTAC) uzman ve değerlendirici olarak çalışmıştır. Doç. Dr. Sefa Bulut, American Red Cross’nın eğitim programlarına katılmış ve bu kurumun Disaster Menthal Health sertifikalı travma uzmanı ve üyesidir. Dr. Bulut, GATA’da psikolog ve travma psikoloğu olarak da çalışmıştır. Bulut ABD’de Lindenwood Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 

Bulut, Nisan 2012’de Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında doçentlik unvanı almıştır. Bulut 5 yıldır Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ana bilim dalı başkanlığı yapmakta evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Doçent Dr. Sefa Bulut, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Kanada, Meksika, Kolombiya Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, Slovakya, Hırvatistan, Litvanya, Endenozya, Malezya gibi ülkelerde ders ve seminerler vermiş, buralarda bilimsel sunu yapmış ve makaleler yayınlamıştır. 

Bulut’un uluslararası indekslerce taranan pek çok makalesi ve kitap bölümü bulunmakta, pek çok yerli ve yabancı dergide yayın kurulu üyeliği ve hakemlik görevi bulunmaktadır. TUBİTAK bilimsel araştırmalar grubu SOGEP’te iki dönem panelist değerlendirmeci olarak görev yapmıştır. Yerli ve yabancı pek çok projede danışman ve partner olarak görev almıştır.

Dr. Bulut daha çok şiddet ve travma konularına eğilmiş, bu konuda Amerika’da doktora tezi hazırlamış ve pek çok makale yayınlamıştır. Doğal afetler ve insan eliyle yapılan travmaları incelemiştir. A.B.D.’de Tornado sonucu oluşan travmatik yaşantıları ve Türkiye de yaşanan deprem olgusunun insanlar üzerindeki etkilerini çalışmıştır. Yine travma konusu ile ilgili olarak okulda şiddet, bullying, aile içi şiddet ve cinsel istismarı ilgili çalışmaları ve yayınları vardır. Dr. Bulut, lisans ve yüksek lisans düzeyinde kriz ve travma psikolojisi dersleri vermektedir. 

Yaptığı çalışmaları Oklahoma Psychology Association tarafından bir birincilik bir tane de üçüncülük ödülü almıştır. Amerikan Kızıl Haç’ının daimi travma psikoloğudur. Türk Psikiyatri Derneğinin vermiş olduğu Mualla Öztürk Çocuk Psikiyatri Ödülünü almıştır. 

Dr. Bulut, Mobbingle Mücadele Derneğinin aktif bir üyesidir. Bu derneğin düzenlediği eğitim programlarına eğitmen-psikolog olarak katılmaktadır. Bu konuda yurt içinde ve yurt dışında Mobbing hakkında seminerler vererek bu konuda bir bilinç oluşturmaya çalışmaktadır. Mobbing konusunda TBMM’sinin Ocak 2011 yılında yapmış olduğu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonuna davet edilmiş ve bu komisyona Mobbing Mağdurlarının Ruh Sağlığı konusunda brifing vermiş ve bu komisyonun yayınladığı rapora katkı sağlamıştır. Halen aktif olarak kullanılan Alo 170 Mobing hattı Bulut’un fikridir. Bu komisyon raporundan sonra Başbakan Mobbing Genelgesini yayınlamıştır. Ekim 2013 yılında gene Kadınların İş Hayatında Yaşadığı Mobbing ve Hukuki Sorunlar konulu çalıştaya uzman bilirkişi olarak çağrılmış, bu çalıştaya katkı sağlamış ve hazırlanacak olan yasa tasarısı için önerilerde bulunmuştur. 

Dr. Bulut’un ilgi alanına Bibliyoterapi de girmektedir. Amerika da Unitarian Church’te Bibliyoterapi ile ilgili eğitim almıştır. Bu konuyu ülkemize tanıştıran ve bu konuda ilk makaleleri yazan kişidir. Bibliyoterapinin yetişkinlerle ve okullarda çocuk ve gençlerle kullanımı ve uygulanması ile ilgili olan makaleleri vardır. Bibiyoterapi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler vermiştir.

ÇOCUK PROJEKTİF TESTLERİ

7 EYLÜL PAZAR

OYUN TERAPİSİ

13-14 EYLÜL 2014

CİNSEL TERAPİ

20 EYLÜL-26 EKİM 2014

2014-2015 

EĞİTİM DÖNEMİ

UZUN DÖNEM

TEST VE TERAPİ

EĞİTİMLERİ

RORSCHACH EXNER

EĞİTİMİ

EKİM 2014/TEMMUZ 2014

http://www.istanbulpsk.com/psikoloji-eğitimleri/rorschach/

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI

TERAPİ

EKİM 2014-TEMMUZ 2015

http://www.istanbulpsk.com/psikoloji-eğitimleri/bilişsel-davranişçi-terapi/

İNSANCIL VAROLUŞÇU

PSİKOTERAPİ

ŞUBAT 2015/MAYIS 2015

http://www.istanbulpsk.com/psikoloji-eğitimleri/insancil-varoluşçu-psikoterapi/

GRUP PSİKOTERAPİSİ 

EĞİTİMİ

EKİM 2014/OCAK 2015

http://www.istanbulpsk.com/psikoloji-eğitimleri/grup-psikoterapisi/